Null Set Ensō
Null Set Ensō

Robin Hartshorne

fabric by Miriam Dym

Null Set = MU
Null Set = MU
= MU
= MU
hand-done block print silk
hand-done block print silk

Miriam Dym

ceramic finial
ceramic finial

Reiko Schwob

tokonoma view
tokonoma view
Null Set Ensō
Null Set = MU
= MU
hand-done block print silk
ceramic finial
tokonoma view
Null Set Ensō

Robin Hartshorne

fabric by Miriam Dym

Null Set = MU
= MU
hand-done block print silk

Miriam Dym

ceramic finial

Reiko Schwob

tokonoma view
show thumbnails