MU Fruit Deep in the Mountains
MU Fruit Deep in the Mountains

Remounted landscape painting by Fujisawa Nangaku.

80" x 17"

colophons
colophons

Mu fruit deep in the mountains

added detail
added detail

vermilion stamp of "mu fruit"

added detail
added detail

dog with captured mu fruit

Fujisawa Nangaku
Fujisawa Nangaku

Japanese Confucian scholar

1842-1920

tokonoma view
tokonoma view
MU Fruit Deep in the Mountains
colophons
added detail
added detail
Fujisawa Nangaku
tokonoma view
MU Fruit Deep in the Mountains

Remounted landscape painting by Fujisawa Nangaku.

80" x 17"

colophons

Mu fruit deep in the mountains

added detail

vermilion stamp of "mu fruit"

added detail

dog with captured mu fruit

Fujisawa Nangaku

Japanese Confucian scholar

1842-1920

tokonoma view
show thumbnails